Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ G
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:G
Tên tòa nhà:GĐ G
Mô tả:Giảng đường G
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 3
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1G-101 Phòng 101 - GĐ G 138 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2G-102 Phòng 102 - GĐ G 126 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3G-103 Phòng 103 - GĐ G 100 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 180
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 252
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 252
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 252
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 180
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn