Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ V
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:V
Tên tòa nhà:GĐ V
Mô tả:Giảng đường V
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 13
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1V-201 Phòng 201 - GĐ V 35 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2V-303 Phòng 303 - GĐ V 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3V-304 Phòng 304 - GĐ V 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4V-305 Phòng 305 - GĐ V 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5V-301A V-301A 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6V-301B V-301B 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7V-302 V-302 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8V-303A V-303A 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9V-303B V-303B 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10V-306 V-306 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11V-307 V-307 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12V-308 V-308 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13V-309 V-309 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 780
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 1092
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 1092
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 1092
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 780
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn