Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GD D
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:D
Tên tòa nhà:GD D
Mô tả:Giảng đường D
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 27
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1D-101 Phòng 101 - GĐ D 88 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2D-102 Phòng 102 - GĐ D 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3D-103 Phòng 103 - GĐ D 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
4D-104 Phòng 104 - GĐ D 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5D-105 Phòng 105 - GĐ D 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
6D-201 Phòng 201 - GĐ D 88 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7D-202 Phòng 202 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
8D-203 Phòng 203 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
9D-204 Phòng 204 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
10D-205 Phòng 205 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
11D-206 Phòng 206 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
12D-207 Phòng 207 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
13D-301 Phòng 301 - GĐ D 88 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
14D-302 Phòng 302 - GĐ D 122 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15D-303 Phòng 303 - GĐ D 122 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16D-304 Phòng 304 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
17D-305 Phòng 305 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
18D-401 Phòng 401 - GĐ D 88 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
19D-402 Phòng 402 - GĐ D 122 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20D-403 Phòng 403 - GĐ D 122 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21D-404 Phòng 404 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
22D-405 Phòng 405 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
23D-501 Phòng 501 - GĐ D 66 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
24D-502 Phòng 502 - GĐD 124 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
25D-503 Phòng 503 - GĐ D 124 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Trang: 1 - 2
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2019 0 / 2268
 0 %
Tuần 50 Năm 2019 0 / 2268
 0 %
Tuần 51 Năm 2019 0 / 2268
 0 %
Tuần 52 Năm 2019 0 / 648
 0 %
Tuần 0 Năm 2020 0 / 1620
 0 %
Tuần 1 Năm 2020 0 / 1296
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn