Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ C
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:C
Tên tòa nhà:GĐ C
Mô tả:Giảng đường C
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 18
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1C-107 C-107 30 Phòng nhỏKhông dùng nữa
 0 %
2C-101 Phòng 101 - GĐ C 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3C-102 Phòng 102 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
4C-103 Phòng 103 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
5C-105 Phòng 105 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
6C-106 Phòng 106 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
7C-201 Phòng 201 - GĐ C 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8C-202 Phòng 202 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
9C-203 Phòng 203 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
10C-204 Phòng 204 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
11C-205 Phòng 205 - GĐ C 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
12C-206 Phòng 206 - GĐ C 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13C-301 Phòng 301 - GĐ C 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14C-302 Phòng 302 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
15C-303 Phòng 303 - GĐ C 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16C-304 Phòng 304 - GĐ C 48 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
17C-305 Phòng 305 - GĐ C 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
18C-306 Phòng 306 - GĐ C 120 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2019 0 / 1512
 0 %
Tuần 50 Năm 2019 0 / 1512
 0 %
Tuần 51 Năm 2019 0 / 1512
 0 %
Tuần 52 Năm 2019 0 / 432
 0 %
Tuần 0 Năm 2020 0 / 1080
 0 %
Tuần 1 Năm 2020 0 / 864
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn