Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>Chưa có thông tin
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:VTP
Tên tòa nhà: 
Mô tả: 
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 14
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1VTP-402 VTP-402 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2VTP-403 VTP-403 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3VTP-404 VTP-404 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4VTP-405 VTP-405 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5VTP-501 VTP-501 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6VTP-502 VTP-502 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7VTP-503 VTP-503 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8VTP-504 VTP-504 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9VTP-505 VTP-505 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10VTP-601 VTP-601 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11VTP-602 VTP-602 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12VTP-603 VTP-603 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13VTP-604 VTP-604 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14VTP-605 VTP-605 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 840
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 1176
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 1176
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 1176
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 840
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn