Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ K
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:K
Tên tòa nhà:GĐ K
Mô tả:Kí túc xá
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 12
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1K-201 Phòng 101-KTX số 1 56 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2K-202 Phòng 101-KTX số 1 46 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3K-204 Phòng 101-KTX số 1 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4K-101 Phòng 101-KTX số 2 56 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5K-301 Phòng 101-KTX số 3 46 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6K-401 Phòng 101-KTX số 4 52 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7K-102 Phòng 102-KTX số 2 46 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8K-302 Phòng 102-KTX số 3 58 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9K-402 Phòng 102-KTX số 4 54 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10K-104 Phòng 104-KTX số 2 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11K-304 Phòng 104-KTX số 3 56 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12K-404 Phòng 104-KTX số 4 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 720
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 1008
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 1008
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 1008
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 720
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn