Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ B
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:B
Tên tòa nhà:GĐ B
Mô tả:Giảng đường B
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 20
Công suất hoạt động:
 54 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1B-0203 B-203 165 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2B-0204 B-204 165 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3B-101 Phòng 101 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 49 %
4B-102 Phòng 102 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 67 %
5B-103 Phòng 103 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 62 %
6B-104 Phòng 104 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 56 %
7B-105 Phòng 105 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 65 %
8B-106 Phòng 106 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 68 %
9B-201 Phòng 201 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 63 %
10B-202 Phòng 202 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 62 %
11B-203 Phòng 203 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 66 %
12B-204 Phòng 204 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 62 %
13B-205 Phòng 205 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 57 %
14B-206 Phòng 206 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 61 %
15B-301 Phòng 301 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 57 %
16B-302 Phòng 302 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 62 %
17B-303 Phòng 303 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 63 %
18B-304 Phòng 304 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 54 %
19B-305 Phòng 305 - GĐ B 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 60 %
20B-306 Phòng 306 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 63 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 32 Năm 2018 0 / 240
 0 %
Tuần 33 Năm 2018 847 / 1680
 50 %
Tuần 34 Năm 2018 847 / 1680
 50 %
Tuần 35 Năm 2018 975 / 1680
 58 %
Tuần 36 Năm 2018 1034 / 1680
 61 %
Tuần 37 Năm 2018 525 / 720
 72 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn