Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
126 10/11/2017 Đang duyệt
127 10/11/2017 Đã duyệt
128 14/11/2017 Đăng ký mới
129 17/11/2017 Đăng ký mới
130 11/12/2017 Đăng ký mới
131 11/12/2017 Đăng ký mới
132 13/12/2017 Đăng ký mới
133 16/12/2017 Đăng ký mới
134 16/12/2017 Đăng ký mới
135 19/12/2017 Đăng ký mới
136 02/03/2018 Đăng ký mới
137 03/04/2018 Đăng ký mới
138 24/04/2018 Đăng ký mới
139 10/05/2018 Đăng ký mới
140 27/05/2018 Đăng ký mới