Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
101 10/11/2017 Đang duyệt
102 10/11/2017 Đã duyệt
103 14/11/2017 Đăng ký mới
104 17/11/2017 Đăng ký mới
105 11/12/2017 Đăng ký mới
106 11/12/2017 Đăng ký mới
107 13/12/2017 Đăng ký mới
108 16/12/2017 Đăng ký mới
109 16/12/2017 Đăng ký mới
110 19/12/2017 Đăng ký mới