Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
76 10/11/2017 Đang duyệt
77 10/11/2017 Đã duyệt
78 14/11/2017 Đăng ký mới
79 17/11/2017 Đăng ký mới
80 11/12/2017 Đăng ký mới
81 11/12/2017 Đăng ký mới
82 13/12/2017 Đăng ký mới
83 16/12/2017 Đăng ký mới
84 16/12/2017 Đăng ký mới
85 19/12/2017 Đăng ký mới
86 02/03/2018 Đăng ký mới
87 03/04/2018 Đăng ký mới
88 24/04/2018 Đăng ký mới
89 10/05/2018 Đăng ký mới
90 27/05/2018 Đăng ký mới