Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
51 10/11/2017 Đang duyệt
52 10/11/2017 Đã duyệt
53 14/11/2017 Đăng ký mới
54 17/11/2017 Đăng ký mới
55 11/12/2017 Đăng ký mới
56 11/12/2017 Đăng ký mới
57 13/12/2017 Đăng ký mới
58 16/12/2017 Đăng ký mới
59 16/12/2017 Đăng ký mới
60 19/12/2017 Đăng ký mới
61 02/03/2018 Đăng ký mới
62 03/04/2018 Đăng ký mới
63 24/04/2018 Đăng ký mới
64 10/05/2018 Đăng ký mới
65 27/05/2018 Đăng ký mới