Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
26 10/11/2017 Đang duyệt
27 10/11/2017 Đã duyệt
28 14/11/2017 Đăng ký mới
29 17/11/2017 Đăng ký mới
30 11/12/2017 Đăng ký mới
31 11/12/2017 Đăng ký mới
32 13/12/2017 Đăng ký mới
33 16/12/2017 Đăng ký mới
34 16/12/2017 Đăng ký mới
35 19/12/2017 Đăng ký mới