Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
1 16/08/2012 Đăng ký mới
2 27/08/2012 Đăng ký mới
3 27/09/2012 Đăng ký mới
4 01/10/2012 Đăng ký mới
5 08/10/2012 Đăng ký mới
6 10/10/2012 Đã duyệt
7 22/10/2012 Đăng ký mới
8 03/11/2012 Đăng ký mới
9 04/11/2012 Đăng ký mới
10 09/11/2012 Đăng ký mới
11 01/12/2012 Đăng ký mới
12 03/12/2012 Đăng ký mới
13 04/12/2012 Đăng ký mới
14 04/12/2012 Đăng ký mới
15 06/12/2012 Đăng ký mới
16 24/12/2012 Đăng ký mới
17 26/12/2012 Đăng ký mới
18 26/12/2012 Đăng ký mới
19 26/12/2012 Đăng ký mới
20 18/01/2013 Đăng ký mới
21 27/01/2013 Đăng ký mới
22 27/01/2013 Đã huỷ
23 27/01/2013 Đăng ký mới
24 27/01/2013 Đã huỷ
25 26/02/2013 Đăng ký mới
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6