Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
1 25/08/2018 Đã duyệt
2 28/08/2018 Đăng ký mới
3 30/08/2018 Đăng ký mới
4 04/09/2018 Đăng ký mới
5 11/09/2018 Đăng ký mới
6 20/09/2018 Đăng ký mới
7 27/09/2018 Đã duyệt
8 04/10/2018 Đăng ký mới
9 16/10/2018 Đăng ký mới
10 22/10/2018 Đăng ký mới
11 22/10/2018 Đăng ký mới
12 01/11/2018 Đăng ký mới
13 01/11/2018 Đăng ký mới
14 07/11/2018 Đăng ký mới