Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
1 10/11/2017 Đang duyệt
2 10/11/2017 Đã duyệt
3 14/11/2017 Đăng ký mới
4 17/11/2017 Đăng ký mới
5 11/12/2017 Đăng ký mới
6 11/12/2017 Đăng ký mới
7 13/12/2017 Đăng ký mới
8 16/12/2017 Đăng ký mới
9 16/12/2017 Đăng ký mới
10 19/12/2017 Đăng ký mới
11 02/03/2018 Đăng ký mới
12 03/04/2018 Đăng ký mới
13 24/04/2018 Đăng ký mới
14 10/05/2018 Đăng ký mới
15 27/05/2018 Đăng ký mới
16 09/07/2018 Đăng ký mới
17 23/07/2018 Đăng ký mới
18 14/08/2018 Đăng ký mới