Danh sách phiếu đăng ký
Ẩn
STTKý hiệuNgày lậpTừ ngàyĐến ngàySố tuần họcSố phòngTrạng thái đăng ký
101 24_2017_2_1 29/01/2018 01/01/2018 31/12/2018 1 Đăng ký mới
102 24_2017_2_2 29/01/2018 01/01/2018 31/12/2018 1 Đăng ký mới
103 1_2017_2_2 23/05/2018 01/01/2018 31/12/2018 1 Đăng ký mới
104 13_2017_1_1 08/06/2018 01/01/2018 31/12/2018 1 Đăng ký mới
105 13_2018_1_1 08/06/2018 01/01/2018 31/12/2018 1 Đăng ký mới
Trang: 1 - 2