Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường
Thống kê trong trường
Ẩn
Đối tượng thống kê:Đại học Kinh tế Quốc dân
Số khu giảng đường:8
Số lượng phòng:281
Số phòng máy:15
Số phòng lý thuyết:149
Phòng to:97
Phòng trung bình:24
Phòng nhỏ:160
Công suất sử dụng
 20 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách khu giảng đường
Ẩn
STTKý hiệuTên tòa nhàTrạng tháiNhân viên quản lýLịch giảng đườngCông suất hoạt động
1 B GĐ B Còn sử dụng  Xem chi tiết
 19 %
2 C GĐ C Còn sử dụng  Xem chi tiết
 40 %
3 D GD D Còn sử dụng  Xem chi tiết
 18 %
4 D2 GĐ D2 Còn sử dụng  Xem chi tiết
 41 %
5 VQ GĐ VQTKD Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
6 A2 A2 ( Nhà trung tâm đào tạo) Còn sử dụng  Xem chi tiết
 19 %
7 HT A2 ( Nhà trung tâm đào tạo) Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
8 NVH Nhà Văn hóa Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2018 3413 / 20232
 16 %
Tuần 50 Năm 2018 4033 / 23604
 17 %
Tuần 51 Năm 2018 3218 / 23604
 13 %
Tuần 52 Năm 2018 351 / 3372
 10 %
Tuần 0 Năm 2019 1269 / 20232
 6 %
Tuần 1 Năm 2019 554 / 16860
 3 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn