Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ E
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:E
Tên tòa nhà:GĐ E
Mô tả:Giảng đường E
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 4
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1E-15 Phòng 15 - GĐ E 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2E-16 Phòng 16 - GĐ E 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3E-6 Phòng 6 - GĐ E 76 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4E-7 Phòng 7 - GĐ E 78 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 240
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 240
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn