Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ D2
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:D2
Tên tòa nhà:GĐ D2
Mô tả:Giảng đường D2
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 31
Công suất hoạt động:
 2 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1D2- 503 D2- 503 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2D2 -503 D2 -503 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3D2-410 D2-410 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4D2-505 D2-505 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5D2-101 Phòng 101 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 5 %
6D2-102 Phòng 102 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 6 %
7D2-103 Phòng 103 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8D2-104 Phòng 104 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 13 %
9D2-105 Phòng 105 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 13 %
10D2-106 Phòng 106 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11D2-201 Phòng 201 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12D2-202 Phòng 202 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13D2-203 Phòng 203 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14D2-204 Phòng 204 - GĐ D2 110 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15D2-205 Phòng 205 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 5 %
16D2-206 Phòng 206 - GĐ D2 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17D2-301 Phòng 301 - GĐ D2 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18D2-302 Phòng 302 - GĐ D2 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19D2-303 Phòng 303 - GĐ D2 64 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20D2-304 Phòng 304 - GĐ D2 70 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21D2-305 Phòng 305 - GĐ D2 64 Phòng toCòn sử dụng
 2 %
22D2-306 Phòng 306 - GĐ D2 64 Phòng toCòn sử dụng
 2 %
23D2-401 Phòng 401 - GĐ D2 62 Phòng toCòn sử dụng
 2 %
24D2-402 Phòng 402 - GĐ D2 62 Phòng toCòn sử dụng
 15 %
25D2-403 Phòng 403 - GĐ D2 62 Phòng toCòn sử dụng
 28 %
Trang: 1 - 2
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 372
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 659 / 2604
 25 %
Tuần 21 Năm 2018 627 / 2604
 24 %
Tuần 22 Năm 2018 667 / 2604
 25 %
Tuần 23 Năm 2018 78 / 2604
 2 %
Tuần 24 Năm 2018 24 / 1116
 2 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn