Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ D2
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:D2
Tên tòa nhà:GĐ D2
Mô tả:Giảng đường D2
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 32
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1B 0101 B 101 100 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2D2- 503 D2- 503 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3D2 -503 D2 -503 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4D2-3002 D2-3002 60 Phòng toKhông dùng nữa
 0 %
5D2-505 D2-505 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6D2-101 Phòng 101 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
7D2-102 Phòng 102 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
8D2-103 Phòng 103 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
9D2-104 Phòng 104 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
10D2-105 Phòng 105 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
11D2-106 Phòng 106 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
12D2-201 Phòng 201 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
13D2-202 Phòng 202 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
14D2-203 Phòng 203 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
15D2-204 Phòng 204 - GĐ D2 110 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
16D2-205 Phòng 205 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
17D2-206 Phòng 206 - GĐ D2 68 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
18D2-301 Phòng 301 - GĐ D2 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
19D2-302 Phòng 302 - GĐ D2 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
20D2-303 Phòng 303 - GĐ D2 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
21D2-304 Phòng 304 - GĐ D2 70 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
22D2-305 Phòng 305 - GĐ D2 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
23D2-306 Phòng 306 - GĐ D2 64 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
24D2-401 Phòng 401 - GĐ D2 62 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
25D2-402 Phòng 402 - GĐ D2 62 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
Trang: 1 - 2
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2019 4 / 2688
 0 %
Tuần 50 Năm 2019 0 / 2688
 0 %
Tuần 51 Năm 2019 0 / 2688
 0 %
Tuần 52 Năm 2019 0 / 768
 0 %
Tuần 0 Năm 2020 0 / 1920
 0 %
Tuần 1 Năm 2020 0 / 1536
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn