Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ C
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:C
Tên tòa nhà:GĐ C
Mô tả:Giảng đường C
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 21
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1C- 203 C- 203 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2C- 205 C- 205 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3C- 305 C- 305 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4C- 306 C- 306 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5C-101 Phòng 101 - GĐ C 74 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6C-102 Phòng 102 - GĐ C 50 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7C-103 Phòng 103 - GĐ C 47 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8C-105 Phòng 105 - GĐ C 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9C-106 Phòng 106 - GĐ C 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10C-201 Phòng 201 - GĐ C 90 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11C-202 Phòng 202 - GĐ C 36 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12C-203 Phòng 203 - GĐ C 36 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13C-204 Phòng 204 - GĐ C 0 Phòng toCòn sử dụng
 3 %
14C-205 Phòng 205 - GĐ C 36 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15C-206 Phòng 206 - GĐ C 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16C-301 Phòng 301 - GĐ C 81 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17C-302 Phòng 302 - GĐ C 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18C-303 Phòng 303 - GĐ C 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19C-304 Phòng 304 - GĐ C 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20C-305 Phòng 305 - GĐ C 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21C-306 Phòng 306 - GĐ C 79 Phòng toCòn sử dụng
 16 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 252
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 242 / 1764
 13 %
Tuần 21 Năm 2018 135 / 1764
 7 %
Tuần 22 Năm 2018 0 / 1764
 0 %
Tuần 23 Năm 2018 0 / 1764
 0 %
Tuần 24 Năm 2018 0 / 756
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn