Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>Chưa có thông tin
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:BH
Tên tòa nhà: 
Mô tả: 
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 21
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1BH-101 BH-101 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2BH-102 BH-102 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3BH-103 BH-103 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4BH-104 BH-104 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5BH-201 BH-201 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6BH-202 BH-202 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7BH-203 BH-203 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8BH-204 BH-204 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9BH-205 BH-205 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10BH-206 BH-206 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11BH-301 BH-301 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12BH-302 BH-302 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13BH-303 BH-303 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14BH-304 BH-304 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15BH-305 BH-305 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16BH-306 BH-306 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17BH-401 BH-401 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18BH-402 BH-402 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19BH-403 BH-403 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20BH-404 BH-404 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21BH-405 BH-405 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 1260
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 1764
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 1764
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 1764
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 1260
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn