Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ B2
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:B2
Tên tòa nhà:GĐ B2
Mô tả:Giảng đường B2
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 4
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1B2-101 Phòng 101 - GĐ B2 84 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2B2-102 Phòng 102 - GĐ B2 84 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3B2-103 Phòng 103 - GĐ B2 84 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4B2-104 Phòng 104 - GĐ B2 84 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 240
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 336
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 240
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn