Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>Nhà Văn hóa
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:NVH
Tên tòa nhà:Nhà Văn hóa
Mô tả:Hội trường A
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 1
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1NVH HTA 500 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2019 0 / 84
 0 %
Tuần 50 Năm 2019 0 / 84
 0 %
Tuần 51 Năm 2019 0 / 84
 0 %
Tuần 52 Năm 2019 0 / 24
 0 %
Tuần 0 Năm 2020 0 / 60
 0 %
Tuần 1 Năm 2020 0 / 48
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn