Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>Chưa có thông tin
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:C2
Tên tòa nhà: 
Mô tả: 
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 1
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1C2-305 C2-305 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 12
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 0 / 84
 0 %
Tuần 21 Năm 2018 0 / 84
 0 %
Tuần 22 Năm 2018 0 / 84
 0 %
Tuần 23 Năm 2018 0 / 84
 0 %
Tuần 24 Năm 2018 0 / 36
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn