Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ PN2
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:PN2
Tên tòa nhà:GĐ PN2
Mô tả:Giảng đường Phương Nam 2
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 30
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1PN2-103 Phòng 103 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2PN2-104 Phòng 104 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3PN2-108 Phòng 108 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4PN2-109 Phòng 109 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5PN2-110 Phòng 110 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6PN2-111 Phòng 111 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7PN2-112 Phòng 112 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8PN2-114 Phòng 114 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9PN2-115 Phòng 115 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10PN2-201 Phòng 201 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11PN2-208 Phòng 208 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12PN2-209 Phòng 209 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13PN2-210 Phòng 210 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14PN2-211 Phòng 211 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15PN2-212 Phòng 212 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16PN2-213 Phòng 213 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17PN2-301 Phòng 301 - GĐ P-2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18PN2-302 Phòng 302 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19PN2-303 Phòng 303 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20PN2-304 Phòng 304 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21PN2-305 Phòng 305 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
22PN2-306 Phòng 306- GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
23PN2-306B Phòng 306B - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
24PN2-307 Phòng 307 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
25PN2-308 Phòng 308 - GĐ PN2 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Trang: 1 - 2
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 1800
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 2520
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 2520
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 2520
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 1800
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn