Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>A2 ( Nhà trung tâm đào tạo)
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:A2
Tên tòa nhà:A2 ( Nhà trung tâm đào tạo)
Mô tả:Giảng đường A2
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 143
Công suất hoạt động:
 39 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1A2-063 A2-063 60 Phòng toCòn sử dụng
 3 %
2A2-1001 A2-1001 105 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3A2-1002 A2-1002 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
4A2-1003 A2-1003 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
5A2-1004 A2-1004 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
6A2-1005 A2-1005 105 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7A2-1006 A2-1006 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
8A2-1007 A2-1007 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
9A2-1008 A2-1008 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
10A2-1009 A2-1009 60 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
11A2-101 A2-101 84 Phòng toCòn sử dụng
 70 %
12A2-102 A2-102 84 Phòng toCòn sử dụng
 66 %
13A2-103 A2-103 84 Phòng toCòn sử dụng
 70 %
14A2-104 A2-104 28 Phòng nhỏCòn sử dụng
 40 %
15A2-105 A2-105 40 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 83 %
16A2-106 A2-106 40 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 71 %
17A2-108 A2-108 84 Phòng toCòn sử dụng
 70 %
18A2-109 A2-109 84 Phòng toCòn sử dụng
 69 %
19A2-110 A2-110 27 Phòng nhỏCòn sử dụng
 0 %
20A2-201 A2-201 84 Phòng toCòn sử dụng
 68 %
21A2-202 A2-202 27 Phòng nhỏCòn sử dụng
 54 %
22A2-203 A2-203 40 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 62 %
23A2-204 A2-204 27 Phòng nhỏCòn sử dụng
 54 %
24A2-205 A2-205 30 Phòng nhỏCòn sử dụng
 56 %
25A2-206 A2-206 28 Phòng nhỏCòn sử dụng
 53 %
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 45 Năm 2018 3293 / 8580
 38 %
Tuần 46 Năm 2018 4827 / 12012
 40 %
Tuần 47 Năm 2018 4518 / 12012
 37 %
Tuần 48 Năm 2018 2090 / 12012
 17 %
Tuần 49 Năm 2018 1651 / 8580
 19 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn