Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>A2
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:A2
Tên tòa nhà:A2
Mô tả:A2
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 130
Công suất hoạt động:
 4 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1A2-1001 A2-1001 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2A2-1006 A2-1006 60 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3A2-101 A2-101 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4A2-102 A2-102 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5A2-103 A2-103 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6A2-104 A2-104 1 Phòng toCòn sử dụng
 23 %
7A2-105 A2-105 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8A2-106 A2-106 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9A2-107 A2-107 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10A2-108 A2-108 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11A2-109 A2-109 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12A2-110 A2-110 1 Phòng toCòn sử dụng
 23 %
13A2-201 A2-201 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14A2-202 A2-202 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15A2-203 A2-203 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16A2-204 A2-204 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17A2-205 A2-205 1 Phòng toCòn sử dụng
 48 %
18A2-206 A2-206 1 Phòng toCòn sử dụng
 48 %
19A2-207 A2-207 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20A2-208 A2-208 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21A2-209 A2-209 1 Phòng toCòn sử dụng
 54 %
22A2-210 A2-210 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
23A2-211 A2-211 1 Phòng toCòn sử dụng
 45 %
24A2-212 A2-212 1 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
25A2-213 A2-213 1 Phòng toCòn sử dụng
 42 %
Trang: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 1560
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 3583 / 10920
 32 %
Tuần 21 Năm 2018 1618 / 10920
 14 %
Tuần 22 Năm 2018 603 / 10920
 5 %
Tuần 23 Năm 2018 408 / 10920
 3 %
Tuần 24 Năm 2018 128 / 4680
 2 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn