Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ PN1
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:PN1
Tên tòa nhà:GĐ PN1
Mô tả:Giảng đường Phương Nam 1
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 23
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1PN1-100 Phòng nước GV Trường DL Phương Nam 0 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2PN1-101 Phòng 101 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3PN1-102 Phòng 102 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4PN1-103 Phòng 103 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5PN1-104 Phòng 104 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6PN1-105 Phòng 105 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
7PN1-106 Phòng 106 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8PN1-107 Phòng 107 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9PN1-201 Phòng 201 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10PN1-202 Phòng 202 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11PN1-203 Phòng 203 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12PN1-204 Phòng 204 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13PN1-205 Phòng 205 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14PN1-206 Phòng 206 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15PN1-207 Phòng 207- GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16PN1-208 Phòng 208 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17PN1-301 Phòng 301 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 96 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18PN1-303 Phòng 303 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19PN1-304 Phòng 304 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
20PN1-305 Phòng 305 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
21PN1-306 Phòng 306 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
22PN1-307 Phòng 307 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
23PN1-308 Phòng 308 - GĐ PN1 Trường DL Phương Nam 48 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 1380
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 1932
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 1932
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 1932
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 1380
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn