Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ VQTKD
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:VQ
Tên tòa nhà:GĐ VQTKD
Mô tả:Giảng đường Viện Quản trị kinh doanh
Trạng thái: Còn sử dụng
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 12
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1VQ-107 Phòng 107 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
2VQ-116 Phòng 116 - Viện QTKD 50 Phòng nhỏCòn sử dụng
 0 %
3VQ-117 Phòng 117 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
4VQ-118 Phòng 118 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
5VQ-201 Phòng 201 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
6VQ-202 Phòng 202 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
7VQ-205 Phòng 205 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
8VQ-206 Phòng 206 - Viện QTKD 50 Phòng toKhông dùng nữa
 0 %
9VQ-207 Phòng 207 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhKhông dùng nữa
 0 %
10VQ-208 Phòng 208 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
11VQ-209 Phòng 209 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
12VQ-212 Phòng 212 - Viện QTKD 50 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 49 Năm 2019 0 / 1008
 0 %
Tuần 50 Năm 2019 0 / 1008
 0 %
Tuần 51 Năm 2019 0 / 1008
 0 %
Tuần 52 Năm 2019 0 / 288
 0 %
Tuần 0 Năm 2020 0 / 720
 0 %
Tuần 1 Năm 2020 0 / 576
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn