Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường>GĐ B
Thông tin khu giảng đường
Ẩn
Ký hiệu:B
Tên tòa nhà:GĐ B
Mô tả:Giảng đường B
Trạng thái: Chưa có thông tin
Nhân viên phụ trách: Chưa có thông tin
Số lượng phòng: 19
Công suất hoạt động:
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách phòng học
Ẩn
STTMã PhòngTên phòngSố chỗChức năngCỡ phòngTrạng tháiCông suất hoạt động
1B-101 Phòng 101 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
2B-102 Phòng 102 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
3B-103 Phòng 103 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
4B-104 Phòng 104 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
5B-105 Phòng 105 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
6B-106 Phòng 106 - GĐ B 130 Phòng toĐang sửa chữa
 0 %
7B-201 Phòng 201 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
8B-202 Phòng 202 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
9B-203 Phòng 203 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
10B-204 Phòng 204 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
11B-205 Phòng 205 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
12B-206 Phòng 206 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
13B-301 Phòng 301 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
14B-302 Phòng 302 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
15B-303 Phòng 303 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
16B-304 Phòng 304 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
17B-305 Phòng 305 - GĐ B 68 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
18B-306 Phòng 306 - GĐ B 130 Phòng toCòn sử dụng
 0 %
19T1 test 1 59 Phòng Trung bìnhCòn sử dụng
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 228
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 915 / 1596
 57 %
Tuần 21 Năm 2018 528 / 1596
 33 %
Tuần 22 Năm 2018 0 / 1596
 0 %
Tuần 23 Năm 2018 0 / 1596
 0 %
Tuần 24 Năm 2018 0 / 684
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn