Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường
Thống kê trong trường
Ẩn
Đối tượng thống kê:Đại học Kinh tế Quốc dân
Số khu giảng đường:8
Số lượng phòng:281
Số phòng máy:15
Số phòng lý thuyết:149
Phòng to:97
Phòng trung bình:24
Phòng nhỏ:160
Công suất sử dụng
 25 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách khu giảng đường
Ẩn
STTKý hiệuTên tòa nhàTrạng tháiNhân viên quản lýLịch giảng đườngCông suất hoạt động
1 B GĐ B Còn sử dụng  Xem chi tiết
 54 %
2 C GĐ C Còn sử dụng  Xem chi tiết
 18 %
3 D GD D Còn sử dụng  Xem chi tiết
 37 %
4 D2 GĐ D2 Còn sử dụng  Xem chi tiết
 15 %
5 VQ GĐ VQTKD Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
6 A2 A2 ( Nhà trung tâm đào tạo) Còn sử dụng  Xem chi tiết
 29 %
7 HT A2 ( Nhà trung tâm đào tạo) Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
8 NVH Nhà Văn hóa Còn sử dụng  Xem chi tiết
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 32 Năm 2018 24 / 3372
 0 %
Tuần 33 Năm 2018 5156 / 23604
 21 %
Tuần 34 Năm 2018 5160 / 23604
 21 %
Tuần 35 Năm 2018 6565 / 23604
 27 %
Tuần 36 Năm 2018 7776 / 23604
 32 %
Tuần 37 Năm 2018 4175 / 10116
 41 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn