Phòng tại các khu giảng đường
Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường
Thống kê trong trường
Ẩn
Đối tượng thống kê:Đại học Kinh tế Quốc dân
Số khu giảng đường:8
Số lượng phòng:278
Số phòng máy:277
Số phòng lý thuyết:1
Phòng to:277
Phòng trung bình:0
Phòng nhỏ:1
Công suất sử dụng
 2 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách khu giảng đường
Ẩn
STTKý hiệuTên tòa nhàTrạng tháiNhân viên quản lýLịch giảng đườngCông suất hoạt động
1 B GĐ B    Xem chi tiết
 0 %
2 C GĐ C    Xem chi tiết
 0 %
3 D D    Xem chi tiết
 0 %
4 D2 GĐ D2    Xem chi tiết
 2 %
5 VQ GĐ VQTKD    Xem chi tiết
 0 %
6 A2 A2    Xem chi tiết
 4 %
7 C2    Xem chi tiết
 0 %
8 A1    Xem chi tiết
 4 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 19 Năm 2018 0 / 3336
 0 %
Tuần 20 Năm 2018 6296 / 23352
 26 %
Tuần 21 Năm 2018 3349 / 23352
 14 %
Tuần 22 Năm 2018 1270 / 23352
 5 %
Tuần 23 Năm 2018 486 / 23352
 2 %
Tuần 24 Năm 2018 152 / 10008
 1 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn