Tìm kiếm thông tin giảng đường
Mã phòng:
Tên phòng:
Tòa nhà:
Chức năng:
Cỡ phòng:
Hiện đại:
Trạng thái:
   
  Trang chủ>Thông tin giảng đường
Thống kê trong trường
Ẩn
Đối tượng thống kê:Đại học Kinh tế Quốc dân
Số khu giảng đường:22
Số lượng phòng:230
Số phòng máy:230
Số phòng lý thuyết:0
Phòng to:230
Phòng trung bình:0
Phòng nhỏ:0
Công suất sử dụng
 0 %
Cập nhật
Sơ đồ khu giảng đường
Ẩn
Danh sách khu giảng đường
Ẩn
STTKý hiệuTên tòa nhàTrạng tháiNhân viên quản lýLịch giảng đườngCông suất hoạt động
1 B GĐ B    Xem chi tiết
 0 %
2 B2 GĐ B2    Xem chi tiết
 0 %
3 C GĐ C    Xem chi tiết
 0 %
4 C4 GĐ C Cấp 4    Xem chi tiết
 0 %
5 D GĐ D    Xem chi tiết
 0 %
6 D2 GĐ D2    Xem chi tiết
 0 %
7 E GĐ E    Xem chi tiết
 0 %
8 V GĐ V    Xem chi tiết
 0 %
9 G GĐ G    Xem chi tiết
 0 %
10 VQ GĐ VQTKD    Xem chi tiết
 0 %
11 K GĐ K    Xem chi tiết
 0 %
12 PN1 GĐ PN1    Xem chi tiết
 0 %
13 PN2 GĐ PN2    Xem chi tiết
 0 %
14 NVH Nhà Văn Hóa    Xem chi tiết
 0 %
15 N    Xem chi tiết
 0 %
16 P    Xem chi tiết
 0 %
17 D    Xem chi tiết
 0 %
18    Xem chi tiết
 0 %
19 S    Xem chi tiết
 0 %
20 BH    Xem chi tiết
 0 %
21 NT    Xem chi tiết
 0 %
22 VTP    Xem chi tiết
 0 %
Công suất hoạt động theo thời gian
Ẩn
Từ ngày:      Đến ngày:      Theo:         
TuầnThời gianSố tiết hoạt độngCông suất hoạt động
Tuần 39 Năm 2017 0 / 13800
 0 %
Tuần 40 Năm 2017 0 / 19320
 0 %
Tuần 41 Năm 2017 0 / 19320
 0 %
Tuần 42 Năm 2017 0 / 19320
 0 %
Tuần 43 Năm 2017 0 / 13800
 0 %
Công suất hoạt động trung bình theo từng ngày trong tuần
Ẩn